Layout
 
A A A

Mangelfuld information forud for ansigtsløftning

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0127018
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Speciale: Plastikkirurgi
Juridisk tema: Information og samtykke

Resumé  |  Vis afgørelse


En 42-årig kvinde fik i juli 1999 foretaget ansigtsløftning og operation af øjenlåg af speciallæge A og B. Ved de efterfølgende kontrolundersøgelser gav patienten udtryk for utilfredshed med hårtabet omkring arret. I juli 2000 fik patienten foretaget en korrektion af arret.

Der blev klaget over, at speciallæge A forud for ansigtsløftningsoperationen i juli 1999 alene informerede patienten om, at hendes hårgrænse kunne vige med 1 mm., og således ikke informerede om yderligere risici ved operationen. Der blev endvidere klaget over, at operationerne ikke blev udført korrekt.


Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere speciallæge A for hans information af patienten.

Nævnet lagde vægt på, at patienten ifølge journalen forud for operationen i juli 1999 blev mundtligt informeret om, at der kunne opstå komplikationer som forbigående hovedpine og føleforstyrrelser omkring arret, samt midlertidigt ligeledes forbigående hårtab. Der blev tillige informeret om, at et ar i hovedbunden kunne blive relativt synligt grundet patientens tynde hår.

Nævnet fandt, at speciallæge A forud operationen i juli 1999 burde have informeret patienten om, at arret kunne blive meget bredt samt burde have informeret om, at føleforstyrrel-ser, som opstår efter den beskrevne operation, ikke altid forsvinder fuldstændig.

Nævnet fandt tillige, at speciallæge A ikke havde givet patienten tilstrækkelig information i
forbindelse med operationen i juli 2000.

Nævnet oplyste, at såfremt breddeøgningen af arret efter første operation skyldtes stramninger i selve arret, og altså var en følge af, at der blev fjernet noget hud, burde patienten ved anden operation have været infor-meret om, at resultatet kunne risikere at blive som før operationen. Ved en ny operation fjerner man således igen noget væv, denne gang blot lidt mere end sidste gang, og derfor er der igen risiko for stramning af arret med efterfølgende breddeøgning og grundet ny ardannelse igen trækkende fornemmelser og evt. hovedpine.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere speciallæge A og B for deres behandling af patienten.


 Til top

   
<< Tilbage