Layout
 
A A A

Klage over brud af tavshedspligt

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0126916
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger
Juridisk tema: Tavshedspligt

Resumé  |  Vis afgørelse


En søn havde anmodet om aktindsigt i moderens journal hos praktiserende læge. Den praktiserende læge overgav journalen til sin advokat med henblik på afgørelse om, i hvilket omfang aktindsigten skulle imødegås.

Der blev klaget over, at praktiserende læge havde brudt sin tavshedspligt ved at udlevere moderens journal til advokaten.


Patientklagenævnet fandt, at lægen ikke havde brudt sin tavshedspligt ved at udlevere journalen til sin advokat i forbindelse med, at han fra patientens søn havde modtaget en anmodning om aktindsigt.

Nævnet lagde lagt vægt på, at en person altid kan vælge at lade sig repræsentere af en advokat med henblik på at få juridisk bistand, uden at der herved opstår spørgsmål om, hvorvidt det vil være brud på tavshedspligten, at der videregives de til sagens varetagelse nødvendige oplysninger til advokaten. Nævnet oplyste i den sammenhæng , at en advokat har tavshedspligt vedrørende de oplysninger, som advokaten får kendskab til i forbindelse med varetagelse af en sag.


 Til top

   
<< Tilbage