Layout
 
A A A

Klage over mangelfuld information om prøvesvar og journalføring heraf

Relevante loveAfgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0126420
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Speciale: Gynækologi og obstetrik
Juridisk tema: Information og samtykke
Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


En 35-årig kvinde fik foretaget en celleprøve hos egen praktiserende læge, der gav mistanke om tegn på forstadier til kræft, og patienten blev henvist til videre udredning på gynækologisk ambulatorium.

Patienten fik foretaget en kikkertundersøgelse af livmoderhalsen og udtaget væv til mikroskopisk undersøgelse.

Patienten mødte efterfølgende i gynækologisk ambulatorium med henblik på svar på de udtagne prøver.
En 1. reservelæge informerede hende om, at der ikke var udtaget tilstrækkeligt væv ved undersøgelsen, og anbefalede patienten, at hun fik foretaget yderligere prøver, henset til at der hos praktiserende læge var fundet celleforandringer i den tunge ende. Patienten fik foretaget yderligere celleprøver.

De udtagne prøver viste efterfølgende normale forhold.

Der blev klaget over, at lægen ikke informerede tilstrækkeligt om undersøgelsen og behandlingen, herunder betydningen af svar på de udtagne prøver.

Patientklagenævnet fandt, at 1. reservelægen havde overtrådt lægelovens §13, stk. 2 ved sin journalføring af den givne information til patienten i gynækologisk ambulatorium.

Nævnet fandt endvidere, at 1. reservelægen ikke havde overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin information af patienten i gynækologisk ambulatorium.

Nævnet lagde vægt på, at ifølge patientens klage spurgte hun 1. reservelægen om, hvad det betød, at celleforandringerne lå i den tunge ende, og fik som svar, at det betød, at de ikke lå i den lette ende. Da patienten derefter bad 1. reservelægen om at uddybe dette svar, fik hun angiveligt ingen yderligere forklaring.

Ifølge 1. reservelægens udtalelse orienterede hun patienten om, at der i celleprøven foretaget af egen praktiserende læge blev fundet celleforandringer i den lidt "" tungere "" ende ( carcinoma in situ), men at der var tale om forstadier og ikke kræft.

På baggrund heraf fandt nævnet ikke tilstrækkelig grundlag for at fastslå, at patienten fik mangelfuld information om svaret på celleprøven.

Det var imidlertid nævnets opfattelse, at der var tale om en information, der havde væsentlig betydning for patienten, hvorfor 1. reservelægen burde have journalført den information, hun gav patienten vedrørende resultatet på celleprøven.

 


 Til top

   
<< Tilbage