Layout
 
A A A

Klage over mangelfuld behandling af betydelig svækket ældre mand

Relevante loveAfgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0126206
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Intern medicin
Kirurgi
Juridisk tema: Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


En 70-årig mand blev indlagt akut af egen læge, da denne fandt, at han var blevet betydeligt svækket de sidste 2-3 måneder. Indlæggelsen skulle efter henvisningen ske på medicinsk afdeling, men da han havde både medicinske og kirurgiske lidelser, og idet der var pladsproblemer på medicinsk afdeling, blev det vurderet, at indlæggelse kunne ske på kirurgisk afdeling med tilsyn fra medicinsk afdeling. Der blev ved indlæggelsen fundet en ganske flad, hård prostata og et højresidigt vandbrok i pungen, hvorfor det blev overvejet at operere, hvilket dog ikke skete, da det var forbundet med for stor risiko at bedøve ham. Der blev ordineret støttestrømper på grund af hævelse af underbenene samt givet vanddrivende medicin. Der blev ikke fundet tegn på vand i lungerne. Dagen efter blev der taget en vævsprøve fra hoftebenet, idet der tidligere var blevet konstateret forandringer i knoglerne. Den efterfølgende dag blev der konstateret vand i lungerne, hvorfor der blev startet behandling med vanddrivende medicin, hjertestyrkende medicin og smertestillende medicin. Der blev endvidere anlagt et urinvejskateter. Patienten afgik ved døden den næste dag.

Der blev klaget over, at lægerne besluttede at indlægge patienten på kirurgisk afdeling fremfor medicinsk afdeling, og at lægerne ikke foretog tilstrækkeligt for at forbedre hans tilstand. Der blev endvidere klaget over utilstrækkelig journalføring, samt over at et bestilt tilsyn først blev foretaget efter 1½ time. Endelig blev der klaget over, at patienten blev udsat for unødvendige undersøgelser, herunder unødvendig knogleprøve, og at han blev placeret i en stol, hvor han ikke kunne nå alarmsnoren.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægerne på kirurgisk og medicinsk afdeling. Nævnet lagde vægt på, at patienten var blevet henvist til medicinsk afdeling, men at lægerne på grund af pladsproblemer, og idet han havde både kirurgiske og medicinske lidelser, visiterede ham til kirurgisk afdeling, således at de medicinske problemer blev varetaget af medicinsk afdeling. Nævnet lagde endvidere vægt på, at knogleundersøgelsen blev foretaget på baggrund af tidligere konstaterede forandringer i knoglerne, som gav mistanke om kræft i blærehalskirtlen, og som endvidere kunne forklare patientens svækkelse. Vedrørende tilsynet fra medicinsk afdeling lagde nævnet vægt på, at dette fandt sted efter 1½ time, hvilket nævnet ikke fandt grundlag for at kritisere, al den stund der ikke var tale om en perakut situation. Nævnet lagde vedrørende journalføringen vægt på, at det af kardex fremgik, at der var blevet anlagt urinvejskateter, ligesom det af journalen fremgik, hvilken behandling der var blevet iværksat, resultatet heraf, og hvilken afdeling og læge, der havde været involveret, samt datoen for behandlingen.

Nævnet fandt desuden ikke grundlag for at kritisere sygeplejerskerne på kirurgisk afdeling. Nævnet lagde vægt på, at patienten var placeret i stolen efter eget ønske, idet dette kunne lette hans vejrtrækning, mens klokkesnoren efter sædvanlig procedure var hæftet på sengen, således at den kunne nås, når han var sengeliggende


 Til top

   
<< Tilbage