Layout
 
A A A

Klage over fejlagtig operation for grå stær med nethindeløsning til følge

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0126010
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Speciale: Øjensygdomme (oftalmologi)

Resumé  |  Vis afgørelse


En 71-årig mand blev i januar 1999 undersøgt af en øjenlæge, som stillede diagnosen grå stær mest udtalt på højre øje. Ved en kontrol et år senere var den grå stær tiltaget på højre øje, men der var derimod ikke udviklet grå stær på venstre øje. Ved en undersøgelse den 17. oktober 2000 havde stæren på højre øje udviklet sig yderligere, og øjenlægen tilbød derfor operation, som blev accepteret. Operationen, som blev udført den 29. november 2000, havde et kompliceret forløb. En måned senere blev synet målt til 0,3 med den bedst mulige korrektion. Endnu en måned senere optrådte der nethindeløsning (amotio retinae), hvorfor øjenlægen akut henviste til operation på en sygehusøjenafdeling. Den opererende læge fik placeret nethinden rigtigt, hvilket efterfølgende førte til genvinding af en meget nedsat synsstyrke, som dog ikke kunne forbedres.

Der blev klaget over, at patienten ikke blev undersøgt tilstrækkeligt grundigt og derfor fejlagtigt blev opereret for grå stær, hvorved der blev forårsaget en nethindeløsning.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere øjenlægens behandling af patienten.

Nævnet fandt, at operationen den 29. november 2000 blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet fandt således, at det faktum, at der efter operationen opstod en nethindeløsning, ikke var udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med operationen, men måtte betegnes som en kendt komplikation.

Nævnet fandt, at øjenlægen på relevant vis forsøgte at forebygge en nethindeløsning og nævnet fandt ikke at kunne kritisere, at øjenlægen ikke forsøgte at fjerne rester af linsen bag pupillen (corticalis rester), idet disse efter nævnets opfattelse sædvanligvis med tiden ville forsvinde af sig selv og forsøg på fjernelse uværgeligt ville medføre træk på glaslegemet og dermed risiko for udrift i nethinden. Nævnet fandt endvidere, at øjenlægen på relevant vis undlod at forsøge at indsætte den kunstige linse bag den lille pupil og i stedet valgte at placere den kunstige linse i det forreste øjenkammer (forkammerlinse), samt at han på relevant vis dryppede med pupiludvidende dråber gentagne gange under operationen. Nævnet fandt i den forbindelse ikke at kunne kritisere, at speciallægen opererede på trods af, at pupillen ikke ville udvide sig.

Nævnet oplyste hertil, at nogle pupiller ikke lader sig udvide, samt at en lille pupil ikke udgør et særligt problem i forbindelse med en operation, som den patienten fik foretaget.


 Til top

   
<< Tilbage