Layout
 
A A A

Klage over mangelfuld undersøgelse af blære

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0126007
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Speciale: Urinvejskirurgi (urologi)
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Resumé  |  Vis afgørelse


En 70-årig mand blev henvist til sygehus til undersøgelse af sin blære på grund af usynlig blod i urinen. Her blev blærehalskirtlen (prostata) fundet godartet forstørret. Imidlertid viste en senere funktionsundersøgelse af blæren tegn på afklemning af afløbet fra blæren, hvorfor patienten blev opereret via urinrøret (TUR-P). Efter operationen havde patienten fortsat nogen blødning ved vandladning, og efter en række undersøgelser fik han ved en kikkertundersøgelse ca. 6 mdr. efter operationen påvist en stor svulstdannelse i højre side af blæren og helt ned i blærebunden.

Der blev klaget over, at lægerne ikke ved operationen undersøgte patientens blære tilstrækkeligt grundigt. Der blev endvidere klaget over, at lægerne i perioden efter operationen ikke undersøgte patienten i tilstrækkeligt omfang.


Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere, at den opererende overlæge ved operationen vurderede, at patientens symptomer skyldtes en forstørret blærehalskirtel. Derimod fandt nævnet grundlag for kritik af, at overlægen afsluttede patienten ved den ambulante kontrol en måned efter operationen uden at sikre videre kontrol af blod i urinen. Nævnet har herved lagt vægt på, at patienten fortsat havde blod i urinen, samt at det i den af Dansk Urologisk Selskab udarbejdede blærecancerbetænkning og i Prostatarådets anbefalinger pointeres, at blod i urinen efter kirurgisk behandling af prostataforstørrelse bør få urologen til at tage diagnosen op til fornyet overvejelse og mistænke en blæresvulst eller forstadier hertil.


 


 Til top

   
<< Tilbage