Layout
 
A A A

Klage over manglende diagnosticering af borreliainfektion

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0125430
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 43-årig mand henvendte sig til sin praktiserende læge på grund af blod i urinen. Ved henvendelse 9 dage senere var der smerter i arme og ben og efterhånden også i ryggen. Der blev ordineret smertestillende medicin. Ved henvendelse efter yderligere 5 dage var der kommet smerter fra de store led, hvorfor der blev iværksat undersøgelse for gigtlidelse. Ved undersøgelse 5 dage senere oplyste patienten, at han 3 måneder tidligere var blevet bidt af en skovflåt, dog uden at der var udviklet rødme omkring bidstedet. Den allerede iværksatte behandling blev fortsat, uden at der blev taget prøver for at afklare, om der var tale om infektion på grund af skovflåtbiddet. 14 dage senere blev patienten akut indlagt, hvor det blev konstateret, at der var tale om en borreliainfektion.

Der blev klaget over, at lægen ikke iværksatte de nødvendige undersøgelser med henblik på at afklare om, der var tale om borrelia.


Nævnet fandt anledning til kritik af lægen for den foretagne behandling.

Nævnet lagde vægt på, at patienten havde oplyst, at han var bidt af en skovflåt.

Nævnet oplyste, at senfølger til en borreliainfektion ikke forudsætter, at der i forbindelse med biddet er opstået rødme omkring bidstedet.


 Til top

   
<< Tilbage