Layout
 
A A A

Indberetning af medicinering og pleje af plejehjemsbeboer

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0125307
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Sygeplejersker

Resumé  |  Vis afgørelse


En 80-årig mand blev i maj 1996 beboer på et plejehjem, efter at han havde haft flere hjerneblødninger medfølgende lammelse i venstre side og taleforstyrrelser.

Den 3. oktober 1996 fik beboeren en blodprop i venstre lår, og fik amputeret benet over knæet. Han blev udskrevet til plejehjemmet den 8. oktober 1996.

Den 24. oktober 1996 fik beboeren ved en ambulant kontrol på hospitalet iværksat behandling med antibiotika på grund af et sår på hans benstump.

Afdelingslederen på plejehjemmet noterede den 26. oktober 1996 i cardex, at beboeren havde det dårligt og gav udtryk for, at han ønskede at dø. Han drak og spiste sparsomt og ville ikke indtage den vanlige medicin.

Den medicinske behandling blev herefter indstillet og der blev ordineret behandling med Ketogan i form af stikpiller hver 4. time. Denne ordination blev efterfølgende ændret til ketogan hver 2. time, og til injektion af morfin 10 mg hver 3. time.

Beboeren afgik ved døden den 12. november 1996.

Sundhedsstyrelsen har indberettet den plejemæssige behandling af beboeren til Patientklagenævnet.


Patientklagenævnet fandt, at afdelingslederen havde handlet kritisabelt ved plejen af beboeren. Nævnet fandt endvidere på grund af forholdenes karakter grundlag for at indskærpe overfor plejehjemsassistenten, at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet fandt, at plejehjemsassistenten burde have kontaktet lægen eller den ansvarlige sygeplejerske med henblik på et tilsyn og vurdering af beboerens psykiske tilstand.

Nævnet lagde vægt på, at beboeren havde fået amputeret benet, der kunne forårsage en behandlingskrævende depression. Videre lagde nævnet vægt på, at der ikke fremgik overvejelser i cardex vedrørende smertebehandling af beboeren.

Patientklagenævnet fandt endvidere grundlag for at kritisere souschefens behandling af beboeren. Nævnet fandt endvidere på grund af forholdenes karakter grundlag for at indskærpe overfor souschefen, som var sygeplejerske at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet fandt i den forbindelse, at souschefen som den ansvarlige for plejen af beboerne, burde have sikret sig at der blev lagt en plejeplan, med henblik på, at beboeren fik en tilstrækkelig smertebehandling efter amputationen, samt at der blev gjort overvejelser for at imødegå en udvikling af depression.

Nævnet lagde vægt på, at beboeren havde talevanskeligheder, og fik fast morfin, samt havde et sår på benstumpen, der blev behandlet med antibiotika.


 Til top

   
<< Tilbage