Layout
 
A A A

Indberetning af mangelfuld håndtering af røntgenbilleder

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0123609
Offentliggørelsesdato: 20. maj 2001
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)
Røntgen (radiologi)

Resumé  |  Vis afgørelse


En 94-årig mand fik foretaget en røntgenundersøgelse af brystkassen.

Røntgensygeplejersken oplyste til sagen, at billedet blev taget i liggende stilling, men at billedet ved en fejl blev stemplet som om, det var taget i bugleje. Det blev endvidere oplyst, at billedet ikke blev sidemarkeret og ikke blev sendt elektronisk til en af røntgenafdelingens beskrivestationer.

Røntgenbilledet viste ansamling af luft i lungesækken, og en afdelingslæge fra parekymkirurgisk afdeling anlagde pleuradræn. Dette skete i henhold til et transmitteret skærmbillede. Det fremgik af journalnotatet, at afdelingslægen var opmærksom på højre-venstre problematikken. Lægen oplyste til sagen, at han efter nøje granskning af røntgenbillederne var overbevist om, at drænet skulle lægges på højre side.

Sundhedsstyrelsen indberettede sygeplejersken og afdelingslægen.

Patientklagenævnet fandt, at sygeplejersken havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin håndtering af røntgenbillederne, idet hun ikke foretog sidemarkering ved røntgenfotograferingen og ikke efterfølgende kontrollerede, at billedet var entydigt mærket.

Patientklagenævnet fandt endvidere, at afdelingslægen havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med behandlingen af patienten, idet han ikke anvendte tilstrækkelige kontrolprocedurer for at udgå sideforveksling, da der var diskrepans mellem angivelserne af, på hvilken side der var ansamling af luft i lungesækken.

 


 Til top

   
<< Tilbage