Layout
 
A A A

Klage over krav om personligt fremmøde i forbindelse med aktindsigt

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0122715
Offentliggørelsesdato: 20. mar 2001
Faggruppe: Læger
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 53-årige kvinde havde telefonisk kontaktede sin egen læges sekretær, idet hun ønskede kopi af sin journal. En uge efter kontaktede hun atter lægen, hvor hun spurgte til sin anmodning. Lægen anmodede hende om at møde op i klinikken, så de kunne gennemgå journalen sammen.

En måned efter henvendte kvinden sig på klinikken, idet hun ønskede journalen tilsendt. Lægen tilbød i stedet, at de kunne gennemgå journalen sammen, hvilken kvinden afslog, idet hun ville have journalen tilsendt.

En måned efter fik hun tilsendt en kopi af det samlede journalmateriale.

Der blev klaget over, at lægen ikke gav kvinden aktindsigt i hendes journal, første gang hun anmodede herom.


Nævnet fandt, at lægen havde overtrådt § 21, stk. 2 i lov om patienters retsstilling, og lagde herved vægt på, at lægen som svar på anmodningen om aktindsigt havde tilkendegivet, at de kunne gennemgå materialet sammen.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det fremgår af § 21, stk. 2 i lov om patienters retsstilling, at en læge ikke kan stille krav om, at aktindsigten gives i forbindelse med en personlig gennemgang, medmindre der foreligger særlige forhold.

Nævnet fandt, at der ikke forelå særlige forhold, og lagde herved vægt på, at journalens indhold var sparsomt.

 


 Til top

   
<< Tilbage