Layout
 
A A A

Klage over afslag på aktindsigt i afdød faders journal

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 00F008
Offentliggørelsesdato: 20. aug 2000
Faggruppe: Læger
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Resumé  |  Vis afgørelse


En kvinde henvendte sig til sin afdøde faders læge for at få indsigt i faderens journal. Faderen var død ved et ulykkestilfælde for 10 år siden.

Datteren ønskede indsigt i journalen, fordi hendes bror havde fået en uhelbredelig sygdom, som ikke kunne forklares. Desuden var hun gravid og ville gerne vide, om barnet kunne have den pågældende sygdom.

Lægen anførte, at der var talrige uhelbredelige sygdomme, og at dette ikke kunne begrunde, at man kunne give aktindsigt i en afdød persons journal. Derudover anførte han, at faderen ikke døde af sygdom, men ved en ulykke.

Nævnet tiltrådte lægens afslag til datteren om aktindsigt i den afdøde fars journal.

Nævnet fandt ikke, at datterens ønske om aktindsigt i sin afdøde faders journal var begrundet i ønsket om at få kendskab til hans sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, idet faderen døde ved en ulykke.

Nævnet fandt endvidere ikke, at broderens interesse i at få oplyst, om han havde sin sygdom fra faderen, og tilsvarende barnets interesse, var så væsentlige hensyn, at det kunne begrunde en undtagelse fra afdødes krav på tavshedspligt.

 


 Til top

   
<< Tilbage