Layout
 
A A A

Klage over behandling af snitsår i finger

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0021028
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2000
Faggruppe: Læger
Speciale: Ortopædkirurgi
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Resumé  |  Vis afgørelse


En 9-årig dreng blev på skadestuen behandlet af en studentervikar for et snitsår i fingeren. Der blev ikke undersøgt for følesans, før såret blev renset og syet. Skadejournalen blev, i overensstemmelse med afdelingens instruks herfor, den efterfølgende dag gennemgået af afdelingslægen.

Efterfølgende blev drengen atter undersøgt, hvor det blev konstateret, at der var nedsat bøjeevne i fingeren, og der fandtes et fremmedlegeme i fingeren. Under en operation fandt man tre fremmedlegemer, og begge bøjesener i fingeren var beskadiget.

Der blev klaget over den behandling, som drengen modtog på skadestuen den 1. februar 2000.

Nævnet oplyste, at klager over studentervikarer ikke er omfattet af nævnets kompetence. Nævnet kan således i sin bedømmelse af sagen alene tage stilling til, om den læge, der havde ansvaret for behandlingen af drengen, havde udvist tilstrækkelig omhu ved delegationen af opgaver til studentervikaren og ved udarbejdelsen af sin instruks.

Nævnet fandt, at den administrerende overlæge havde udvist omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med hans anvendelse og instruktion af medhjælp.

Nævnet lagde herved vægt på, at der i afdelingen forelå en instruks, som omhandlede ansatte studentervikarer, og at denne instruks var dækkende for den aktuelle problemstilling.

Nævnet fandt endvidere, at afdelingslægen ved sin gennemgang af skadesedlen, burde have foranlediget, at drengen var blevet indkaldt til fornyet undersøgelse med henblik på vurdering af eventuelle senelæsioner, da det af skadessedlen tydelig fremgik, at der ikke var undersøgt for bevægelighed af fingeren, ligesom der ikke havde været konfereret med en mellemvagt.

 


 Til top

   
<< Tilbage