Layout
 
A A A

Klage over mangelfuld undersøgelse af øje på skadestue

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0020906
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2000
Faggruppe: Læger
Speciale: Ortopædkirurgi
Juridisk tema: Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


En 3-årig dreng blev undersøgt på skadestuen, fordi han var faldet og havde slået højre øje. Han blev set af en reservelæge, som ikke fandt mistanke om øjenlæsion eller hjernerystelse. Af reservelægens udtalelse til sagen fremgik det, at han havde foretaget en omfattende undersøgelse af øjet. Imidlertid fremgik det alene af journalen, at der var fundet ?intet abnormt? vedrørende øjet, og at han ikke havde fundet tegn på hjernerystelse.

Der blev klaget over, at drengen ikke modtog en korrekt behandling på skadestuen, herunder at han ikke var blevet indlagt til observation for eventuel hjernerystelse.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den behandling, som reservelægen havde foretaget og lagde herved vægt på hans udtalelse om de foretagne undersøgelser vedrørende øjet, samt de i journalen anførte undersøgelser vedrørende hjernerystelsen.

Patientklagenævnet fandt imidlertid grundlag for at kritisere reservelægens journalføring og lagde herved vægt på, at det ikke fremgik af journalen, hvilke konkrete undersøgelser af øjet, der blev foretaget. Nævnet lagde yderligere vægt på, at undersøgelsen af øjet var det helt essentielle.

 


 Til top

   
<< Tilbage