Layout
 
A A A

Klage over lægelig undersøgelse og behandling af symptomer fra den øverste del af bevægeapperatet

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0020814
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2000
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 75 årig kvinde henvendte sig til sin praktiserende læge på grund af smerter i panderegionen.

Lægen fandt på baggrund af undersøgelser og resultater af foretagne prøver tilstrækkelige holdepunkter for diagnosen polymyalgi, og han iværksatte behandling herfor med Prednisolon. I perioden fra den 4. oktober 1999 til den 6. januar 2000 foretog lægen hyppige kontroller af udviklingen i sygdommen og effekten af den givne medicin.

Patienten henvendte sig den 6. januar 2000 til lægen på grund af nytilkomne smerter i tindingeregionerne samt smerter og besvær med at åbne munden. På denne baggrund henviste lægen patienten til at få foretaget røntgenundersøgelse af kæbeleddene. Den 10. januar 2000 blev doseringen af Prednisolon øget, og der blev den 14. januar 2000 konstateret god effekt af behandlingen.

Den 2. februar 2000 blev patienten af lægen henvist til speciallæge i øjensygdomme på grund af synsfeltudfald og ømhed over tindingernes pulsårer. Ved øjenlægens undersøgelse blev der fundet tegn på øjenforandringer, som normalt ses ved polymyalgia rheumatica. Patienten blev den 3. februar 2000 indlagt på medicinsk afdeling, hvor man påbegyndte behandling med højdosisprednisolonbehandling. En prøve foretaget i forbindelse med indlæggelsen viste forandringer forenelige med betændelsestilstand i pulsåren ved tindingeregionen.

Patienten har oplyst, at det efterfølgende er konstateret, at højre øje er blindt, og at der er kikkertsyn på venstre øje.

Der blev klaget over, at lægen ikke kontrollerede sygdommen tilstrækkeligt og ordinerede for lave doser Prednisolon.

Patientklagenævnet fandt, at den praktiserende læge ikke havde været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af patienten i perioden fra den 6. januar til den 2. februar 2000.

Nævnet lagde vægt på, at patienten i løbet af sidste halvdel af december måned 1999 og begyndelsen af januar 2000 fik flere og flere symptomer fra øverste del af bevægeapparatet, og at hun primo januar 2000 henvendte sig til lægen med voldsomme smerter fra højre kæbeled. Da lægen var vidende om hendes grundsygdom, polymyalgi, og da det er almindeligt, at symptomerne ved polymyalgi kan variere meget, burde han ved konsultationen have været mere opmærksom på udviklingen i sygdommen og have foranlediget, at der blev taget en blodsænkning, idet en sådan prøve er altafgørende for at følge udviklingen i sygdommen.

 


 Til top

   
<< Tilbage