Layout
 
A A A

Klage over lægelig undersøgelse og behandling

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0020715
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2000
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 65-årig kvinde henvendte sig telefonisk til sin praktiserende læge, da hun på 2. dag var syg med høj feber.

På baggrund af patientens telefoniske beskrivelse af symptomerne stillede lægen i telefonen diagnosen lungebetændelse og iværksatte behandling i henhold til denne.

Der blev klaget over, at lægen iværksatte behandling for lungebetændelse med penicillin uden at have undersøgt patienten.

Patientklagenævnet fandt, at den praktiserende læge havde overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af patienten ved den telefoniske konsultation.

Nævnet lagde vægt på, at lægen til sagen havde oplyst, at han på baggrund af den telefoniske henvendelse vurderede, at et akut sygebesøg ikke var påkrævet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde iværksættelse af penicillinbehandling.

Videre lagde nævnet vægt på, at lægen kunne have anbefalet patienten at se tiden an til den følgende dag, eller såfremt hun fortsat følte sig sløj, at hun senere samme dag kunne rette henvendelse til lægevagten.

 


 Til top

   
<< Tilbage