Layout
 
A A A

For sent svar på anmodning om aktindsigt, fuldmagt

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0020630
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2000
Faggruppe: Sygeplejersker
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Resumé  |  Vis afgørelse


Datteren til en 60-årig kvinde anmodede ved brev af 12. januar 2000 en kommune om aktindsigt i sin moders hjemmeplejejournal. Der var ikke vedlagt fuldmagt fra moderen. Baggrunden for anmodningen var, at moderen af den kommunale hjemmepleje havde fået meddelelse om, at hun ikke længere kunne tilbydes behandling.

Det blev fra kommunen til sagen oplyst, at man ikke havde modtaget anmodningen af 12. januar 2000.

Da patientens datter den 1. februar 2000 endnu ikke havde fået svar på sin anmodning om aktindsigt, skrev hun til Det Sociale Nævn, idet hun vedlagde kopi af sit brev af 12. januar 2000. Den 3. februar 2000 meddelte Det Sociale Nævn, at man samme dag havde videresendt anmodningen om aktindsigt til kommunen.

Den 6. marts 2000 rykkede patientens datter kommunen, idet hun stadig ikke havde fået svar på sin anmodning om aktindsigt. Den 9. marts 2000 svarede kommunen patientens datter, at hun kunne få aktindsigt i sin moders hjemmeplejejournal, hvis hun forelagde en fuldmagt.

Der blev klaget over, at der først den 9. marts 2000 blev givet svar på anmodningen om aktindsigt.

Patientklagenævnet lagde ved sin afgørelse til grund, at den kommunale hjemmepleje havde modtaget anmodningen om aktindsigt senest den 4. februar 2000.

Nævnet fandt, at den kommunale hjemmepleje i henhold til § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling senest indenfor 10 dage efter den 4. februar 2000 burde have meddelt patientens datter, at hun kunne få aktindsigt i sin moders hjemmeplejejournal, hvis hun foreviste en fuldmagt.

Herved lagde nævnet vægt på, at anmodningen om aktindsigt først blev besvaret den 9. marts 2000.

Det var nævnets vurdering, at det forhold, at anmodningen om aktindsigt ikke var vedlagt en fuldmagt, ikke kunne ændre herved, idet det måtte stå den kommunale hjemmepleje klart, at datteren varetog sin moders interesser og enten ikke havde vidst, at hun skulle vedlægge en fuldmagt eller havde glemt dette.

 


 Til top

   
<< Tilbage