Layout
 
A A A

Klage over manglende tilkald af læge til plejehjemsbeboer

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0020628
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2000
Faggruppe: Sygeplejersker

Resumé  |  Vis afgørelse


En 90-årig kvinde boede på plejehjem, tilknyttet døgnplejens tilsyn. Efter i 5 dage at have haft influenzalignende symptomer med temperaturforhøjelse på 37,8 grader og sparsom appetit var hun blevet lettere konfus med tegn på væskeunderskud. Døgnplejens sygeplejerske vurderede ikke tilstanden kritisk, da der hverken var kvalme, opkastninger eller smerter. Da temperaturen yderligere var blevet normal 37 grader, fandt sygeplejersken ikke grundlag for tilkald af læge, uanset familiens ønske herom.

Ved en lægeundersøgelse 2 dage senere blev der påvist lungebetændelse og kvinden blev sat i penicillinbehandling. Efter yderligere 4 dage afgik hun ved døden, formentlig som følge af en blodprop i hjertets kranspulsåre.

Der er klaget over, at der efter 5 dage med influenzalignende symptomer ikke blev tilkaldt læge, ligesom der ikke blev sørget for, at kvinden fik tilstrækkeligt med væske.

Patientklagenævnet fandt, at kvindens sygdomsbillede på tidspunkt for familiens ønske om tilkald af læge ikke længere var foreneligt med influenzasymptomer. Nævnet fandt derfor, at døgnplejens sygeplejerske burde have tilkaldt læge, efter at kvinden i knap en uge havde befundet sig i en tilstand, hvor det ikke var klart, hvad årsagen var. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at kvinden i ugens løb havde haft feber og været alment sløj, ligesom der flere gange var konstateret feber, mens almentilstanden var blevet bedømt varieret.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag kritik af plejepersonalet i forbindelse med kvindens væskeindtagelse. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der ved efterfølgende lægeundersøgelser ikke blev konstateret dehydrering, men at der på trods heraf alligevel var ført kontrol med kvindens væskeindtag.

 


 Til top

   
<< Tilbage