Layout
 
A A A

Tandlæges videregivelse af oplysninger om tidligere patients gæld

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0020505
Offentliggørelsesdato: 20. nov 2000
Faggruppe: Læger
Juridisk tema: Tavshedspligt

Resumé  |  Vis afgørelse


En 41-årig mand var tidligere patient hos en praktiserende tandlæge. Patienten skyldte angiveligt tandlægen et beløb for en større tandbehandling, og tandlægen havde anmodet en advokat om at forsøge at inddrive gælden.

Patientens tidligere hustru var også patient hos den praktiserende tandlæge. Da hun i efteråret 1999 skiftede til en anden tandlæge, sendte den tandlæge den 41-årige mand skyldte penge, oplysninger om gælden til den tidligere hustrus nye tandlæge.

Der blev klaget over, at tandlægen skriftligt oplyste til patientens tidligere hustrus nye tandlæge, at han havde udtaget stævning mod patienten.


Patientklagenævnet fandt, at tandlægen havde overtrådt sin tavshedspligt, idet det var nævnets opfattelse, at oplysning om gæld er en sådan oplysning om rent private forhold, hvorom personer indenfor sundhedsvæsenet ifølge lov om patienters retsstilling skal iagttage tavshed. Nævnet lagde vægt på, at videregivelsen af oplysningen var skriftligt dokumenteret ved kopi af skrivelsen fra tandlægen til patientens tidligere hustrus nye tandlæge.


 Til top

   
<< Tilbage