Layout
 
A A A

Klage over mangelfuld undersøgelse på plejehjem

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0020215
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2000
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 88-årig kvinde havde været syg på plejehjemmet i en uges tid, hvorfor en praktiserende læge blev tilkaldt den 8. november 1999. Lægen undersøgte ikke kvinden, men drøftede problemer omkring plejen af hende med familien.

Næste dag kontaktede kvindens datter en anden læge, som tilså hende samme dag. Kvinden blev indlagt akut i forbindelse med lægebesøget. Indlæggelsen varede i 5 uger.

Der blev klaget over, at lægen ved sygebesøget på plejehjemmet den 8. november 1999 ikke ville undersøge kvinden.

Patientklagenævnet fandt ikke anledning til at kritisere lægen.

Nævnet lagde ved sin afgørelse blandt andet vægt på, at det af journalen fremgik, at kvinden var træt, men svarede adækvat på spørgsmål, og at lægen ikke fandt pareser (lettere delvise lammelser) eller afasi (svigtende taleevne), samt at han havde en samtale med døtrene om behandlingen.

Der var modstridende oplysninger fra datteren og lægen vedrørende baggrunden for besøget. Nævnet fandt imidlertid efter indholdet af journalnotatet, at lægen foretog en observation af kvinden, samtidig med at han havde en samtale med hendes døtre.

På denne baggrund fandt nævnet ikke grundlag for at fastslå, at lægen ved sygebesøget den 8. november 1999 ikke ville undersøge kvinden.

 


 Til top

   
<< Tilbage