Layout
 
A A A

Forsinket udlevering af vanddrivende medicin

Relevante love


Afgørelses type
Praksis sammenfatning

Sagsnummer: 0020002
Offentliggørelsesdato: 1. okt 2002
Faggruppe: Plejehjemsassistenter
Sygehjælpere
Speciale: Ortopædkirurgi
Juridisk tema: Identifikation, mærkning

Resumé  |  Vis afgørelse


En 80-årig kvinde var beboer på et plejehjem. Hun havde dårligt hjerte og var i medicinsk behandling med vanddrivende medicin samt medicin for blærens funktion.


Den 13. januar 2000 havde en plejehjemsassistent uddelegeret opgaven med medicingivning til en sygeplejestuderende. Den pågældende sygeplejestuderende gav imidlertid ikke medicinen. Senere på dagen gjorde beboerens søn opmærksom på, at beboeren ikke havde fået sin vanlige medicin, hvorefter hun fik medicinen. Senere samme dag fik hun vejrtrækningsbesvær og hjertepumpesvigt, hvorfor hun blev indlagt.


Den 15. januar 2001 blev beboeren udskrevet i sin vanlige tilstand. En sygeplejerske fik ikke givet beboeren dennes middagsmedicin den 16. januar 2000, og beboeren fik atter besværet vejrtrækning og blev indlagt akut.


Der blev klaget over, at personalet på plejehjemmet den 13. og 16. januar 2000 glemte at give beboeren dennes middagsmedicin.


Patientklagenævnet fandt, at sygeplejersken havde overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, idet hun burde have været opmærksom på, at der skulle have været udleveret middagsmedicin til beboeren, og nævnet indskærpede overfor sygeplejersken, at hun udviste større omhu i sit fremtidige virke.


 Til top

   
<< Tilbage