Layout
 
A A A

Videregivelse af journaloplysninger til et inkassobureau

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0019107
Offentliggørelsesdato: 20. okt 2000
Faggruppe: Tandlæger
Juridisk tema: Tavshedspligt

Resumé  |  Vis afgørelse


En 18-årig kvinde var angiveligt ved tre lejligheder udeblevet fra aftalt konsultation hos sin praktiserende tandlæge. Tandlægen krævede i henhold til overenskomst med sygesikringen, at patienten skulle betale for disse udeblivelser.

Da patienten nægtede at betale, idet hun hævdede, at hun havde meldt afbud, sendte tandlægen fordringen til et inkassobureau. Som dokumentation for sit krav sendte tandlægen endvidere oplysninger fra patientens journal til inkassobureauet.

Der blev klaget over, at tandlægen uden patientens samtykke sendte en kopi af hendes journal til et inkassobureau.


Patientklagenævnet fandt det ikke godtgjort, at tandlægen havde sendt en kopi af journalen i sin helhed til inkassobureauet. Nævnet fandt imidlertid, at tandlægen havde overtrådt sin tavshedspligt, idet det blev lagt til grund, at tandlægen havde sendt oplysninger om to behandlingsseancer. Nævnet lagde herved vægt på, at tandlægen havde oplyst, at han til inkassobureauet havde sendt en kopi af journalens forside med persondata, oplysning i telegramstil om to behandlingsseancer og tre på hinanden følgende udeblivelser. Det var nævnets opfattelse, at oplysning om de to behandlingsseancer rakte ud over, hvad der var nødvendigt, for at inkassobureauet kunne inddrive det skyldige beløb.

 


 Til top

   
<< Tilbage