Layout
 
A A A

Klage over operation af diskusprolaps på forkert niveau

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0017622
Offentliggørelsesdato: 20. aug 2000
Faggruppe: Læger
Speciale: Neurokirurgi

Resumé  |  Vis afgørelse


En 44-årig kvinde blev i 1992 opereret for diskusprolaps. En CT-scanning i 1998 viste, at kvinden ikke var opereret på bruskskiven svarende til lændehvirvel nr. 4 som intenderet, men på bruskskiven svarende til 3. lændehvirvel, hvorfor hun blev reopereret.

Der blev klaget over, at kvinden i 1992 blev opereret på forkert niveau i rygsøjlen.

Nævnet fandt, at operationen var udført efter almindelig anerkendt metode, ved hvilken man ikke med sikkerhed kan udelukke, at der opereres på en forkert bruskskive.

Nævnet lagde vægt på, at det af operationsbeskrivelsen fremgik, at den nerverod, man anså for at være 5. rod, givetvis havde været klemt. Man fandt endvidere, at den bruskskive, man anså for at være skiver svarende til 4. lændehvirvel, frembulede ganske let, og der blev udtømt sparsomme mængder degeneret diskusvæv

Da symptomerne ifølge journalen var aftaget efter operationen, var der ikke før udskrivelsen grund til at mistænke, at operationen ikke var udført som planlagt.


 


 Til top

   
<< Tilbage