Layout
 
A A A

Klage over afslag på om aktindsigt i afdød brors sygeplejejournal

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0017327
Offentliggørelsesdato: 20. jun 2000
Faggruppe: Sygeplejersker
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 59-årig mand fik i 1995 konstateret kræft i tungen. Der blev givet strålebehandling. Fra 1997 modtog patienten regelmæssig hjemmesygepleje i form af medicinadministration, pleje af eksem og sårpleje. Patienten døde af sin sygdom i november 1999.

To uger herefter anmodede patientens søster forvaltningen i kommunen om fuldstændig aktindsigt i patientens sygeplejejournal. Anmodningen blev afvist af forvaltningens konstituerede områdesygeplejerske under henvisning til, at patientens søster ikke var part i sagen.

Der blev klaget over afslaget på anmodning om aktindsigt.


Patientklagenævnet fandt, at patientens søster var berettiget til at få aktindsigt i sygeplejejournalen. Nævnet lagde vægt på, at patientens søster i sygeplejejournalen stod anført som patientens pårørende, og at hun flere gange havde været involveret i behandlingen af sin bror. Det fremgik af sygeplejejournalen, at patienten selv ønskede sin søster involveret i behandlingen. Endvidere lagde nævnet vægt på, at der i sygeplejejournalen ikke fandtes notater, der tydede på, at det ville være i strid med patientens ønske at udlevere journalen til hans søster, og at der ikke fandtes notater af en sådan karakter, som ikke burde udleveres af hensyn til patienten.
 


 Til top

   
<< Tilbage