Layout
 
A A A

Klage over mangelfuld helprotese

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0016521
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2000
Faggruppe: Kliniske tandteknikere

Resumé  |  Vis afgørelse


En 65-årig kvinde fik hos en klinisk tandtekniker fremstillet nye helproteser.

Der blev klaget over, at proteserne ikke passede, og at brug af dem gav susen for ørerne.

Patientklagenævnet fandt, at den kliniske tandtekniker havde overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med behandlingen af patienten.

Nævnet lagde vægt på, at overprotesen ved syn og skøn fandtes i orden, mens underprotesens fortænder var placeret for tæt på underlæben, således at protesen ved tygning og tale blev skubbet bagud og løftet fra underlaget. Dette medførte desuden, at overprotesen også gik løs.

Nævnet lagde til grund, at den kliniske tandtekniker korrigerede underprotesen flere gange, men at korrektionerne ikke omfattede fortændernes placering på protesen.

Det var derfor nævnets opfattelse, at den kliniske tandtekniker ikke var opmærksom på, at det var placeringen af fortænderne på underprotesen, der var årsagen til problemerne med proteserne.

På det foreliggende grundlag fandt nævnet derfor, at den kliniske tandtekniker ikke havde udvist omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af patienten.


 Til top

   
<< Tilbage