Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGE OVER BEHANDLING AF BUMSER (ACNE), FORETAGET AF EN SYGEPLEJERSKE

13. maj 2009

NYHEDSBREV NR. 1/09


Patientklagenævnet har i december 2008 afgjort en sag vedrørende klage over behandling af bumser (acne), foretaget af sygeplejerske på klinik.

Baggrund
Det fremgår af autorisationslovens § 17, at en sygeplejerske under udøvelse af sin virksomhed har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Dette gælder blandt andet ved gennem-førelse af behandling for acne.

Konkret afgørelse
Nedenstående sag illustrerer, at sygeplejersken ved behandling af svær acne bør sikre, at der tages kontakt til den behandlingsansvarlige læge forud for iværksættelse af behandling.

Klage over fejlagtig behandling med laser i forbindelse med svær acne
En 18- mand henvendte sig til klinik på grund af acne i ansigtet. Han blev af sygeplejerske behandlet for acne i ansigtet med en såkaldt NLite laser (non-ablativ pulse dye-laser med en bølgelængde på 585 nm). Han fik 812 skud med en energi på 2,3.

I de følgende dage observerede hans mor, at der løb væske fra hans kindpartier. Den behand-lende sygeplejerske blev derfor kontaktet, og ved en senere henvendelse blev der aftalt ny tid til såkaldt ”touch up”. Patienten blev herefter ved ny konsultation behandlet i ansigtet med NLite laseren med 287 skud og en energi på 2,3.

I de følgende dage havde patienten det dårligt med sin hud, og på grund af fortsatte proble-mer henvendte han sig til sin praktiserende læge, der iværksatte behandling dels for infektion med antibiotika (Tetracyklin) og dels mod allergisk reaktion (Xyzal). Senere blev der hos spe-ciallæge i dermatologi iværksat behandling med Prednisolon og Roaccutan.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med laser-behandling af acne.


Nævnet fandt blandt andet grundlag for kritik af sygeplejersken, der foretog behandlingen.

Nævnet oplyste, at cystisk acne er en hudsygdom, der normalt behandles medicinsk.

Det var nævnets vurdering, at patienten ved den første henvendelse på klinikken burde have været tilset af den for behandlingen ansvarlige læge, der burde have sikret sig, at patienten fik en relevant behandling, blandt andet ved at vurdere laserbehandling i sammenhæng med andre dermatologiske behandlingsmuligheder.

Det fremgik af vejledning på klinikken, at patientens udbrud af acne burde vurderes på en skala fra 1 – 10 på den aktuelle behandlingsdag.

Ifølge udtalelse til sagen fra sygeplejersken foretog hun dog denne vurdering, og hun vurde-rede patienten til en værdi af 7 – 8.

Det var videre nævnets vurdering, at sygeplejersken i kraft af sin uddannelse og oplæring, patientens ønske og tilstand med svær acne burde have taget kontakt til den for behandlingen ansvarlige læge både forud for den indledende behandling samt ved den efterfølgende konsul-tation.

Det kan endelig oplyses, at den ansvarlige læge fik kritik for instruksen.

Yderligere oplysninger kan fås hos specialkonsulent Pia Larsen på telefon 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage