Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGE OVER STERILISATIONSOPERATION (CLIPS PÅ LEDBÅND)

5. dec 2007

NYHEDSBREV NR. 8/07

Patientklagenævnet har i juni 2007 afgjort en sag med klage over en mangelfuld sterilisationsoperation.

Baggrund
Det fremgår af autorisationslovens § 17, at en læge under udøvelse af sin gerning har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Dette gælder blandt andet ved supervision af en operation, hvor den superviserende læge har et ansvar for, at operationen bliver udført korrekt.

Konkret afgørelse
Nedenstående sag, som er afgjort i henhold til den dagældende lægelovs § 6, illustrerer, at den superviserende læge under en operation ikke bør stille sig tilfreds med et resultat, som lægen er usikker på. I tvivlstilfælde bør man tilkalde en mere erfaren kollega.

Klage over sterilisationsindgreb (clips på ledbånd) (0763125A)

En 35-årig kvinde fik den 12. december 2005 foretaget en abort og efterfølgende en sterilisationsoperation. Patienten var ved forundersøgelsen den 9. december 2005 blevet informeret om ulemper og risici ved sterilisationsoperationen.

Operationen var en kikkertoperation og blev foretaget i fuld bedøvelse den 12. december 2005 af en reservelæge, som blev superviseret af en 1. reservelæge. Der var en del sammenvoksninger i underlivet, hvilket gjorde det vanskeligt at identificere æggelederne i hele deres udstrækning. Der blev sat clips på, hvad der blev opfattet som begge æggeledere. Patienten blev udskrevet samme dag.

Af udskrivningsbrevet fremgik, at det ikke havde været muligt at følge æggelederne i hele deres udstrækning.

Den 3. oktober 2006 blev det ved en undersøgelse på sygehuset konstateret, at patienten var gravid.
Ved en operation den følgende dag viste det sig, at der ved operationen i december 2005 ikke var blevet sat clips på æggelederne, men på ledbånd på livmoderen.

Der blev klaget over, at der ikke blev foretaget en korrekt sterilisationsoperation.


Nævnt fandt grundlag for kritik af 1. reservelægens behandling af patienten.

Det fremgik af journalen, at 1. reservelægen den 12. december 2005 deltog i sterilisationsoperationen som superviser. Ifølge operationsjournalen gjorde en del sammenvoksninger det vanskeligt at følge æggelederne i hele deres udstrækning.
Det fremgik af epikrisen, at sammenvoksningerne gjorde det vanskeligt at tjekke æggelederne helt hen til frynserne i æggelederne, og at man derfor satte clips på noget, som man antog, var æggelederne, men at man ikke var 100 % sikker på, at det var æggelederne.

Af journalen fra reoperationen den 4. oktober 2006 fremgik, at clipsene fra operationen den 12. december 2005 ikke var sat på æggelederne, men i stedet var påsat ledbånd på livmoderen, og at æggelederne var fuldstændig normale.

Det fremgår af 1. reservelægens udtalelse til sagen, at sammenvoksningerne gjorde det vanskeligt at identificere æggelederne med 100 procents sikkerhed.

Patientklagenævnet oplyste, at det er en kendt risiko ved et sterilisationsindgreb, at clipsene sættes på de runde livmoderbånd, som ligner æggelederne i størrelse og placering.

Det var imidlertid Patientklagenævnets opfattelse, at man i tilfælde af tvivl om udførelsen af indgrebet må kalde på en mere erfaren kollega, for at denne enten kan af- eller bekræfte ens mistanke eller beslutte, at sterilisationen skal foregå ved åben operation. Det var endvidere nævnets opfattelse, at det er vigtigt, at den superviserende læge ikke stiller sig tilfreds med et resultat, som lægen er usikker på.

Yderligere oplysninger fås hos fuldmægtig, cand. jur. Cecilie Demant Nordentoft, tlf. 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage