Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGE OVER ORDINATION AF SMERTESTILLENDE MEDICIN

30. okt 2007

NYHEDSBREV NR. 5/07

Patientklagenævnet har i marts 2007 afgjort en sag, hvor der blev klaget over, at der blev begået fejl i forbindelse med ordination af stærk smertestillende medicin.

Baggrund
Det fremgår af lægelovens § 6, at en læge under udøvelsen af sin gerning har pligt til at vise omhu og samvittighedsfuldhed. Dette gælder blandt andet ved stillingtagen til ordination af smertestillende medicin, hvor det er vigtigt at sikre, at patienten har fået god information og forståelse for gennemførelsen af selve behandlingen.

Nedenstående sag illustrerer, at det er vigtigt, at den praktiserende læge har et godt kendskab til en patient, som gives stærk smertestillende medicin. Det er ligeledes vigtigt, at der foretages en forsigtig dosering fulgt op af god information om selve behandlingens forløb.

Konkret afgørelse
En ældre kvinde henvendte sig til en vikar for sin praktiserende læge. Patientklagenævnet tilkendegav i afgørelsen, at den praktiserende læge i en sådan situation, hvor den pågældende ikke har særligt kendskab til patienten, burde have foretaget en forsigtig ordination af smertestillende medicin samt have sikret, at der blev givet uddybende information om selve behandlingen.

Klage over ordination af stærk smertestillende medicin (0761608A)
En 73-årig kvinde henvendte sig til praktiserende læge, idet hun havde stærke smerter i ryg og ben. Lægen var bekendt med, at patienten var skrevet op til operation for spinalstenose. Lægen ordinerede anvendelse af plastre med smertestillende medicin (Durogesin 100 mikg) samt udleverede Ketogan tabletter.

Der blev klaget over den smertestillende behandling, idet patienten efterfølgende blev dårlig og måtte på hospital.


Nævnet fandt grundlag for kritik af lægen, idet nævnet lagde vægt på, at lægen ifølge journalen havde udleveret Ketogan tabletter samtidig med, at der blev givet recept på smertestillende plastre.

Nævnet lagde videre vægt på, at patienten ikke var tilmeldt hos lægen, og det var nævnets vurdering, at en læge bør udvise forsigtighed ved ordination af stærk smertestillende medicin til ældre patienter, og særligt til ældre patienter, som lægen ikke i forvejen har kendskab til.

Nævnet fandt endelig, at lægen ved at starte med høj dosering til en ældre, ukendt patient, der hidtil ikke havde anvendt denne medicin, uden at give omfattende information om anvendelsen, havde handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig, cand. jur. Pia Larsen på telefon 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage