Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGER OVER UKORREKT OMSKÆRING AF DRENGEBØRN

19. jun 2006

NYHEDSBREV NR. 3/06

Patientklagenævnet har i sin årsberetning 2005, Afgørelser og praksis, i kapitel 10 en gennemgang af i alt 7 klager over ukorrekt omskæring af drengebørn. Årsberetningen findes på nævnets hjemmeside www.pkn.dk. Nyhedsbrevet er udarbejdet på baggrund af dette kapitel i årsberetningen.

Indledning
Når drengebørn bliver født, er det almindeligt, at forhuden ikke kan trækkes tilbage. Dels er åbningen i forhuden for lille til, at den kan trækkes tilbage over penishovedet, dels ses ofte små sammenvoksninger mellem forhudens inderside og penishovedet, der ligeledes forhindrer, at forhuden kan trækkes tilbage. De fleste drenge kan trække forhuden tilbage i 3-4 års alderen, men det anses ikke for unormalt eller sygeligt, hvis dette først indtræffer ved puberteten. Hvis den manglede tilbagetrækning giver anledning til betændelse og/eller vandledningsproblemer, er tilstanden sygelig og kan kræve nærmere undersøgelse og behandling.

Omskæring (circumcisio) er en bortskæring af forhuden eller dele heraf.

Visse religioner påbyder omskæring af drenge af rituelle grunde. Indgrebet udføres da kort tid efter fødslen. Omskæring kan også foretages for at lette penishygiejnen. I visse lande foretages omskæring derfor meget ofte af hygiejniske grunde. Endelig foretages omskæring, hvis der er tale om generende forhudsforsnævring af større drengebørn og mænd.

Omskæring med anvendelse af Plastibell-metoden har i mange år været anvendt ved omskæring af drenge op til 10-12 års alderen - alt afhængig af udvikling. Metoden kan anvendes til både rituel omskæring og omskæring på baggrund af forsnævret forhud. Ved Plastibell-metoden syes en ring fast under forhuden. Der bevares en forhudsrest, og metoden indebærer, at der efterlades en del af det ”indre blad”. Ringen falder selv af efter 5-10 dage, når forhuden er ”visnet” væk.

Der kan være flere komplikationer til en sådan operation. Umiddelbart efter operationen kan der - som ved al anden kirurgi - være blødning fra sårkanten. Det er ligeledes kendt, at når forhudens sammenvoksning med penishovedet løsnes i tilslutning til en omskæring, kan der opstå en overfladisk hudafskrabning.

Endvidere kan indstramning af forhuden omkring en ring ofte forårsage vævsdød, således at ringen af sig selv falder af for tidligt, hvilket efter nævnets opfattelse er en hændelig komplikation. Hvis ringen slet ikke falder af som planlagt, må ringen fjernes ved en operation.

Endelig kan der efter en omskæringsoperation dannes arvæv, hvorfor det kan blive nødvendigt med en yderligere operation. Generne med arvæv kan mindskes ved regelmæssig tilbagetrækning (retraktion) af forhuden efter den primære operation.

Afgørelser
I 3 af de 7 sager, som kapitlet i årsberetningen omhandler, fandt nævnet grundlag for at kritisere undersøgelse og/eller behandling. I den ene af sagerne fik lægen kritik for ikke at have undersøgt drengen tilstrækkeligt før omskæringen og derved opdage, at drengens penis var uanselig. I den anden sag fik lægen kritik for, at han 7 dage efter omskæringen fjernede ringen uden bedøvelse. I den sidste sag fik lægen kritik for manglende opfølgning på operationsre-sultatet.

I 2 af sagerne fandt nævnet grundlag for at kritisere lægens journalføring af behandlingen, idet journalen hverken indeholdt optagelse af sygehistorie, operations indikation, beskrivelse af objektiv undersøgelse eller oplysninger om, hvorvidt der var blødning efter indgrebet.

I de sidste 2 sager fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet fandt, at behandlingen i begge sager var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Konkret afgørelse

Nedenfor refereres en af sagerne med kritik.

Klage over ukorrekt omskæring af 5 måneder gammel dreng, idet man medtog penis-skafthud (0552024A)

En 5 måneder gammel dreng fik foretaget omskæring af en speciallæge i kirurgi. Efterfølgende blev det konstateret, at forhuden aragtigt var fastvokset til penis, hvorfor drengen blev henvist til kirurgisk afdeling. Her fandt man udtalt forhudsforsnævring samt tilgrundegåen af næsten hele penisskaftets hud, og drengen måtte gennemgå operativ behandling med fjernelse af den aragtige forhud.

Der blev klaget over, at drengen ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med en omskæring. Det blev anført, at efter omskæringen lukkede urinrøret til, således at drengen ikke kunne tisse, og han græd meget, når han forsøgte herpå.


Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere speciallægens behandling af drengen, og nævnet fandt endvidere grundlag for at kritisere speciallægen for hans journalføring af behandlingen.

Nævnet lagde vægt på, at speciallægen ikke forud for omskæringen indhentede oplysninger om drengens tilstand (sygehistorie) eller foretog en objektiv undersøgelse. Hermed konstaterede speciallægen ikke, at drengen havde en såkaldt uanselig penis (inconspicuous penis), hvor penis øjensynlig er lille, men hvor den faktisk er normal, når den strækkes/trækkes ud. Såfremt man ikke er opmærksom på denne tilstand, medtages penisskafthud og altså ikke blot forhud under selve indgrebet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at speciallægen ikke journalførte i overensstemmelse med reglerne.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig, cand. jur. Marianne Thobo Køhler, telefon 33 38 95 00, [email protected].


 Til top

   
<< Tilbage