Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGE OVER FØLEFORSTYRRELSER EFTER TANDBEHANDLING

10. maj 2006

NYHEDSBREV NR. 1/06

Patientklagenævnet offentliggjorde i november 2005 en sammenfatning af nævnets praksis vedrørende tandlæger i perioden fra 1998-2005. Nedenfor refereres fra sammenfatningens kapitel 2.6 om klager over bedøvelse.

Patientklagenævnet har afgjort flere sager, hvor der blev klaget over, at patienter fik føleforstyrrelser efter anlæggelse af bedøvelse i forbindelse med fjernelse af visdomstænder

Klage over nerveskade efter fjernelse af visdomstand (0444617P)
En 26-årig kvinde fik i forbindelse med operativ fjernelse af visdomstand i underkæben anlagt lokalbedøvelse.

Der blev klaget over, at der ved fjernelsen af visdomstanden opstod en nerveskade.


Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for kritik af tandlægen, idet nævnet oplyste, at tungenerven løber i mundbundens bløddele, hvor den i visdomstandregionen ligger helt tæt på underkæben umiddelbart ved siden af underkæbens benhinde. Blandt årsager til fysisk skade på tungenerven under fjernelse af visdomstænder i underkæben angiver litteraturen ”uncontrolled instrumentation” som den vigtigste. Desuden er injektion og incision mulige årsager.

Der var imidlertid ikke i operationsbeskrivelsen anført omstændigheder, der gav grundlag for at fastslå, at der var sket ukontrolleret instrumentering.

Nævnet oplyste videre, at føleforstyrrelser kan forekomme, uanset at operationen er gennemført korrekt. Disse kan skyldes hændelige komplikationer til den anlagte lokalbedøvelse.

Nævnet fandt således ikke grundlag for at fastslå, at nervepåvirkningen skyldtes fejl ved selve indgrebet.


Klage over nerveskade og manglende smagssans efter fjernelse af visdomstand (0230206P)
En 27-årig kvinde fik i forbindelse med operativ fjernelse af visdomstand i underkæben anlagt lokalbedøvelse. Efter fjernelsen af tanden havde patienten nedsat følsomhed og smagssans i tungens venstre side.

Der blev klaget over, at der ved fjernelsen af visdomstanden blev overskåret eller blokeret nerve til tungen.


Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for kritik af tandlægen, idet nævnet lagde vægt på, at nerven til tungen (nervus lingualis) under operationen blev beskyttet med en metalske (rougine), og at nerven til underkæben (nervus alveolaris inferior) ikke var synlig i kæben, hvor tanden havde siddet (alveolen).

Det var således nævnets vurdering, at vævet ind mod tungen havde været beskyttet af standard instrument til dette.

Det var videre nævnets vurdering, at nerven muligvis havde været højt beliggende, idet det af journalen fremgik, at nerven havde været beskyttet.

Endelig lagde nævnet vægt på, at det af operationsbeskrivelsen fremgik, at rodkomplekset har været fastsiddende og blev fjernet med en del manipulation.

Nævnet oplyste, at dette ofte er uundgåeligt, når visdomstanden, som det havde været tilfældet med denne patient, havde været kilet ind mod bagfladen af næstsidste tand (-7) i tandrækken.

Det var derfor nævnets vurdering, at trykket fra fjernelsen kunne have medført en ikke klinisk konstaterbar beskadigelse af nerven, og at dette måtte anses for en hændelig komplikation til behandlingen.

Endelig oplyste nævnet, at nervevævet oftest regenerer igen, hvilket dog kan være langvarigt.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig, cand. jur. Pia Larsen 33 38 95 00, [email protected].


 Til top

   
<< Tilbage