Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGER OVER AMBULANCEBEHANDLERE OG BANDAGISTER OMFATTET AF PATIENTKLAGENÆVNETS KOMPETENCE

1. apr 2003

NYHEDSBREV NR. 4/03

Ambulancebehandlere

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1030 af 24. november 2000 om planlægning af den præhospitale indsats og uddannelse af ambulancepersonale m.v. trådte i kraft den 2. december 2000.

Ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence uddannet i henhold til ovennævnte bekendtgørelse blev herefter omfattet af Patientklagenævnets virksomhed (Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Patientklagenævnets virksomhed).


I henhold til bekendtgørelsen om planlægning af den præhospitale indsats mv. skal ambu-lancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence gennemgå en særlig uddannelse. Når denne uddannelse er bestået, vil de pågældende personer blive omfattet af Patientklagenævnets virksomhed. De første uddannelsesforløb er tilendebragt.

Bandagister

Den 1. september 2003 blev også bandagister omfattet af Patientklagenævnets kompetence.

Dette skete i forbindelse med, at bandagister pr. 1. september 2003 opnåede adgang til autorisation som følge af lov nr. 431 af 10. juni 2003 om bandagister.

Autorisationsloven beskytter kun retten til at kalde sig bandagist (titelbeskyttelse), mens enhver frit kan udøve bandagistvirksomhed.

Yderligere oplysninger vedrørende ambulancebehandlere kan fås hos fuldmægtig Pia Larsen og vedrørende bandagister hos specialkonsulent Søren Enggaard Stidsen, tlf. 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage