Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

SAMMENFATNING AF NÆVNETS PRAKSIS I ANKESAGER VEDRØRENDE TVANG I PSYKIATRIEN

1. mar 2003

NYHEDSBREV NR. 3/03

Patientklagenævnet har netop offentliggjort en revideret udgave af en sammenfatning af nævnets praksis i ankesager vedrørende tvang i psykiatrien. Sammenfatningen findes på nævnets hjemmeside www.pkn.dk.

Sammenfatningen indeholder en systematisk gennemgang af et stort antal psykiatriske ankesager i perioden fra 1997 til 2002. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er efter psykiatriloven ankeinstans for de afgørelser om tvangsbehandling, tvangsfiksering og fysisk magtanvendelse, som træffes af de lokale psykiatriske patientklagenævn.

Sammenfatningen består af 8 kapitler. Kapitel 1 omhandler psykiatrilovens anvendelsesområde, kapitel 2 lovens grundprincipper, kapitel 3 mindste middels princippet, kapitel 4 klageadgangen efter loven, kapitel 5 tvangsbehandling, kapitel 6 tvangsfiksering, kapitel 7 fysisk magtanvendelse og kapitel 8 beroligende medicin.

Der er refereret et antal afgørelser, som belyser nævnets praksis på det pågældende område.

Afgørelserne er offentliggjort på nævnets hjemmeside (www.pkn.dk), og der er i den elektroniske udgave af sammenfatningen links til de anonymiserede afgørelser. Det er således muligt at læse afgørelserne i hele deres længde.

Yderligere oplysninger fås hos fuldmægtig Sven Erik Bukholt, fuldmægtig Sanne Have og fuldmægtig Grit Vosgerau på telefon 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage