Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

SAMMENFATNING AF NÆVNETS PRAKSIS I SAGER VEDRØRENDE AKTINDSIGT

1. sep 2002

NYHEDSBREV NR. 9/02

Patientklagenævnet har netop offentliggjort en sammenfatning af nævnets praksis i sager om aktindsigt. Sammenfatningen kan ses på nævnets hjemmeside www.pkn.dk under Nyhedsbre-ve og publikationer.

Sammenfatningen indeholder en systematisk gennemgang af et stort antal sager om patienters adgang til aktindsigt for perioden 1998 – 2001. I sammenfatningen gennemgås retsreglerne om aktindsigt og der refereres afgørelser, der belyser retsreglerne. Retsreglerne og de refere-rede afgørelser er tilgængelige i fuld tekst ved et klik med musen. Afgørelserne er naturligvis anonymiserede.

Patientklagenævnet vil i den kommende tid offentliggøre sammenfatninger af nævnets praksis på en række områder.

Inden årets udgang vil der foreligge sammenfatninger af nævnets praksis i sager om

tandlæger
kliniske tandteknikere.

I foråret 2003 offentliggøres sammenfatninger af nævnets praksis i sager om
lægeerklæringer
psykologer
identifikation og mærkning
tavshedspligt
psykiatriske ankesager.

Yderligere oplysninger kan fås hos overlæge Agnes Hauberg på telefon 33 38 95 00 eller
33 38 95 31.

 


 Til top

   
<< Tilbage