Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

Klager i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteker

1. nov 2004

NYHEDSBREV NR. 5/04

Patientklagenævnet har i oktober 2004 udgivet en sammenfatning af nævnets praksis vedrørende udlevering af medicin fra apotek. Sammenfatningen omfatter afgørelser af klager og indberetninger vedrørende ansatte på apoteker i perioden 1. januar 1999 til 1. januar 2003. Praksissammenfatningen ligger på nævnets hjemmeside www.pkn.dk under ”nyhedsbreve og publikationer”. Dette nyhedsbrev er udarbejdet på baggrund af afsnit 3.2 om klager over udlevering af ukorrekt styrke af den pågældende medicin.

Sagerne om apotekspersonalets sundhedsfaglige virksomhed afgøres efter § 33, stk. 3 i Bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale , hvoraf det fremgår, at apotekspersonalet1 skal udføre de faglige opgaver på apoteket omhyggeligt og samvittighedsfuldt.

Nedenstående sager er eksempler på fejlmedicinering som følge af udlevering af ukorrekt styrke af den ordinerede medicin. Af disse sager fremgår, at det er nævnets praksis at indskærpe overfor sundhedspersonen at udvise større omhu i sit fremtidige virke, såfremt der er tale om potente præparater, der udleveres i væsentlig stærkere styrke. Det fremgår desuden, at både den sundhedsperson, der kontrollerer den fremtagne medicin på baggrund af recepten, og den sundhedsperson, der udleverer medicinen, er ansvarlig for, at medicinen udleveres i den rigtige styrke.

Klage over udlevering af hjertemedicin i en styrke fire gange over det ordinerede (0233029P)

En 67-årig kvinde indleverede en recept på Digoxin tabletter, 62,5 mikrogram. Hun fik udleveret Digoxin tabletter i styrken 0,25 mg i stedet.

Patienten henvendte sig 12 dage efter til egen læge med gener, og forvekslingen blev opdaget.

Der blev klaget over, at Digoxin blev udleveret i forkert styrke.


Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere den involverede farmakonom og indskærpede, at hun skulle udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at der blev udleveret hjertemedicin i en styrke fire gange over det ordinerede, samt at farmakonomen oplyste, at hun ikke var tilstrækkelig opmærksom ved fremtagning af præparatet, og at styrkeangivelsen på recepten ikke frem-stod særlig tydeligt.

Det var nævnets opfattelse, at såfremt farmakonomen var i tvivl f.eks. om, hvorledes recepten skulle læses, burde hun have rettet henvendelse til den receptudstedende læge med henblik på en afklaring af, hvorledes recepten skulle forstås.

Det fremgår af ovenstående sag, at det må anses for en skærpende omstændighed, at der blev udleveret et potent præparat i en styrke fire gange over det ordinerede. Desuden fremgår det, at såfremt sundhedspersonen er i tvivl om ordinationen, skal vedkommende rette henvendelse til den læge, der har udskrevet recepten.

Klage over udlevering af præparat i forkert styrke (0018002A)

En 57-årig kvindes ægtefælle indleverede en recept på 50 kapsler Neotigason (som er et hudmiddel til behandling af psoriasis) á 25 mg på et apotek. Apoteket havde ikke det på-gældende præparat på lager, men kunne levere det kl. 16.30. Der blev fejlagtigt bestilt Neotigason kapsler á 10 mg i stedet for kapsler á 25 mg, som der stod på recepten. De fejlagtigt bestilte Neotigason kapsler á 10 mg blev hentet fra forsendelseskassen af farmakonom A. Farmakonom B foretog herefter 2. kontrol og udleverede 50 stk. Neotigason kapsler á 10 mg til kvindens ægtefælle.

Der blev klaget over, at apoteket fejlagtigt udleverede Neotigason 10 mg i stedet for Neotigason 25 mg som anført på recepten.

Patientklagenævnet fandt, at farmakonom A og farmakonom B havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ekspeditionen af recepten, idet de ikke sikrede sig, at præparatet blev udleveret i den korrekte styrke.

Ovenstående sag viser, at det både er 1. og 2. kontrol, der er ansvarlig for, at den rigtige styrke af præparatet bliver udleveret.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Morten Skyt Jensen, tlf. 33 38 95 00.

1 Bekendtgørelse nr. 28 af 15. januar 2003, som trådte i kraft den 1. februar 2003. Sager, som vedrører hændel-sesforløb, som fandt sted før den 1. februar 2003 afgøres efter § 29, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale, som trådte i kraft den 19. maj 1997.
(Download som Acrobat PDF-fil) Til top

   
<< Tilbage