Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling

Patientklagenævnets lovgrundlag

 1. Patientklagenævnets forretningsorden
  BEK nr 885 af 04/11/2003 (Patientklagenævnets forretningsorden)

  Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

 2. Persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed.
  BEK nr 544 af 14/06/2001 (Persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed.)

  Bekendtgørelse om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed samt om klagevejledning i statsamterne

  Bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed (Klager over tandlæger)

  Bekendtgørelse nr. 258 af 12. april 2005 om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed. 

 3. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
  LOV nr 547 af 24/06/2005 (Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet)
  Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet


  Bekendtgørelse nr. 884 af 20. sep. 2005 om takstfinansiering af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

  Bekendtgørelse nr. 1367 af 15. dec. 2005 om offentliggørelser i afgørelser om klage og tilsynssager på sundhedsområdet.


 Til top

   
<< Tilbage