Layout
 
A A A

Tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Tvang i psykiatrien)


Relevante bemærkninger og vejledninger til loven

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1498 af 14. december 2006 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1499 af 14. december 2006, om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 892 af 14. december 1998 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 852 af 16. oktober 2002 om tvangsbehandling af visse indsatte i Anstalten ved Herstedvester (tvangsbehandlingsbekendtgørelsen).

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 14. december 2006 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, eftersamtaler, obligatorisk vurdering ved tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, udskrivningsaftaler, koordinationsplaner, husordener og klagemuligheder mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til landets psykiatriske afdelinger)
 
Vejledning nr 190 af 5. december 1983 om psykiatriske patienters retsstilling og rettigheder.

Bemærkninger af 26. oktober 1988 til den oprindelige Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Bemærkninger af 27. marts 1998 til den reviderede Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9763 af 28. juni 2007 om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år.


Klageadgang

Justitsministeriets notat af 20. maj 1994 om Sundhedsvæsenets Patientklagenævns kompetence i forhold til klager over sagsbehandlingen i de lokale patientklagenævn.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1496 af 14. december 2006 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1497 af 14. december 2006 om underretning klagevejledning til patienter i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien.


Patientrådgivere og Bistandsværger

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1495 af 14. december 2006 om patientrådgivere.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 16. februar 1999 om bistandsværger.


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. som er ophævet

Tvang i psykiatrien:
Lovbekendtgørelse nr. 849 af 2. december 1998 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Bekendtgørelse nr. 880 af 10. december 1998 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.

Bekendtgørelse nr. 1404 af 14. december 2004 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.

Lov nr. 331 af 24. maj 1989 om om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Behandlingsplaner:
Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 202 af 8. december 1998 om behandlingsplaner for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger.

Sundhedsministeriets vejledning nr. 203 af 8. december 1998 om psykiatrilovens revision (forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner samt klagemuligheder mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger).
 
Klageadgang:
Bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2004 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn. 

Bekendtgørelse nr. 1302 af 14. december 2004 om underretning og klagevejledning til patienter i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien. 

Bekendtgørelse nr. 1301 af 14. december 2004 om patientrådgivere.
 Til top

   
<< Tilbage