Layout
 
A A A

Patienters retsstilling

Sundhedsloven

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 07/02/2008 (Patienters retsstilling)

Angående patienters retstilling se afsnit III i Sundhedsloven


Aktindsigt
Bekendtgørelse nr. 664 af 14. sep. 1998 om betaling af afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om lov om patienters retsstilling.

Vejledning nr. 155 af 14. sep. 1998 om aktindsigt mv. i heldbredsoplysningerInformeret samtykke og tavshedspligt

Bekendtgørelse nr. 665 af 14. sep. 1998 om information, samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Vejledning nr. 161 af 16. sep. 1998 om information, samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Vejledning nr. 9494 af 20. dec. 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende.


Øvrige relevante love, bekendtgørelser, vejledninger mv.

Vejledning nr. 10409 af 20. dec. 2007 om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger.


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007

Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling.  


 Til top

   
<< Tilbage