Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling > Historiske

Tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

LBK nr 849 af 02/12/1998 (Tvang i psykiatrien - historisk)

Bemærkninger af 26. oktober 1988 til den oprindelige Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.


Bemærkninger af 27. marts 1998 til den reviderede Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Dansk Psykiatrisk Selskabs vejledende retningslinier af 2000 om behandling med antipsykotika.

Justitsministeriets notat af 20. maj 1994 om Sundhedsvæsenets Patientklagenævns kompetence i forhold til klager over sagsbehandlingen i de lokale patientklagenævn.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2004 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn. Med senere ændringer.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1301 af 14. december 2004 om patientrådgivere.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 16. februar 1999 om bistandsværger.

Sundhedsministeriets vejledning nr. 203 af 8. december 1998 om psykiatrilovens revision (forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner samt klagemuligheder mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger).

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 202 af 8. december 1998 om behandlingsplaner for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 892 af 14. december 1998 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 852 af 16. oktober 2002 om tvangsbehandling af visse indsatte i Anstalten ved Herstedvester (tvangsbehandlingsbekendtgørelsen).

Tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1404 af 14. december 2004, om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 880 af 10. december 1998 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1302 af 14 december 2004 om underretning klagevejledning til patienter i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien.


 Til top

   
<< Tilbage