Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling > Historiske

Tandlæger

Lov om tandlæger

LOV nr 276 af 26/05/1976 (Tandlæger - historisk)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 144 af 27. november 2003 om tandlægers journalføring.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) (historisk).

Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinier af 25. juli 1977 for tandlægers journalføring (historisk).

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 559 af 3. december 1979 om tandlægers ret til iværksættelse af generel analgesi.

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 368 af 20. juli 1978 om begrænsning i tandlægers virksomhedsområde.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 2. oktober 1996 om tandlægers anvendelse af tandklinikassistenter som medhjælp ved instrumentel behandling.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1073 af 11. december 2003 om tandpleje.

Sundhedsstyrelsens retningslinier af 29. marts 2001 for kommunal og amtskommunal tandpleje.

Klager. Følg dette link for at komme til afsnittet om: Klager over tandlæger.

Specialtandlæger. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 693 af 25. september 1998 om specialtandlæger.


 Til top

   
<< Tilbage