Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling > Historiske

Sygeplejersker

Bekendtgørelse af lov om sygeplejersker

LBK nr 759 af 14/11/1990 (Sygeplejersker - historisk)

Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke med bemærkninger.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 8. august 2003 til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin.

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Vej nr 9229 af 29/04/2005 (Gældende)

I lovgivningen er der ikke fastsat regler, der pålægger sygeplejefagligt personale en pligt til at føre journal. Pligten til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, der gælder for alt sygeplejefagligt personale, forudsætter imidlertid efter Sundhedsstyrelsens opfattelse ordnede optegnelser af planlagt og udført sygepleje.


 Til top

   
<< Tilbage