Layout
 
A A A

Centralstyrelsesloven

Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v

LBK nr 790 af 10/09/2002 (Centralstyrelsesloven - historisk)

Lov nr 428 af 10. juni 2003 om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v..
Ændret repræsentation i Sundhedsvæsenets Patienklagenævn, oprettelse af amtskommunale patientkontorer m.v.
 Til top

   
<< Tilbage