Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling > Diverse

Patientsikkerhed

Sundhedsloven

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 07/02/2008 (Patientsikkerhed)

Angående patientsikkerhed se afsnit XIV i Sundhedsloven.

Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenetVæsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar og 1. juni 2007 

Lov nr 429 af 10/06/2003 om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1018 af 10. december 2003 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet.


 Til top

   
<< Tilbage