Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling > Diverse

Forældreansvar

Lov om forældreansvar

LOV nr 499 af 06/06/2007 (Forældreansvar)

Sundhedsstyrelsens skrivelse af 11. august 2003 til samtlige Embedslægeinstitutioner vedrørende lov om forældremyndighed og samvær.

Familiestyrelsens skrivelse af 27. september 2004 om forældreorientering (§ 19 i lov om forældremyndighed og samvær).


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 15. januar 2007
 
Lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær

Bekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2007 af lov om forældremyndighed og samvær


 Til top

   
<< Tilbage