Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling

Diverse

 1. Forvaltningsloven
  LOV nr 571 af 19/12/1985 (Forvaltningsloven)

  Forvaltningslov

 2. Offentlighedsloven
  LOV nr 572 af 19/12/1985 (Offentlighedsloven)

  Lov om offentlighed i forvaltningen

 3. Persondataloven
  LOV nr 429 af 31/05/2000 (Offentlighedsloven)

  Lov om behandling af personoplysninger

 4. Patientsikkerhed
  LOV nr 546 af 24/06/2005 (Patientsikkerhed)

  Sundhedsloven

  Angående patientsikkerhed se afsnit XIV i Sundhedsloven.

  Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet  Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar og 1. juni 2007 

  Lov nr 429 af 10/06/2003 om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

   Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1018 af 10. december 2003 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet.

 5. Ordination og håndtering af lægemidler
  VEJ nr 9429 af 30/06/2006 (Ordination og håndtering af lægemidler)

  Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

 6. Forældreansvar
  LOV nr 499 af 06/06/2007 (Forældreansvar)

  Lov om forældreansvar

  Sundhedsstyrelsens skrivelse af 11. august 2003 til samtlige Embedslægeinstitutioner vedrørende lov om forældremyndighed og samvær.

  Familiestyrelsens skrivelse af 27. september 2004 om forældreorientering (§ 19 i lov om forældremyndighed og samvær).


  Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 15. januar 2007
   
  Lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær

  Bekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2007 af lov om forældremyndighed og samvær

 7. Sundhedsvæsenet på Færøerne
  Lov nr. 316 af 17.05.1995 (Sundhedsvæsenet på Færøerne)

  Lov nr. 316 af 17. maj 1995 om sundhedsvæsenet på Færøerne


  Det færøske sundhedsvæsen

  Færøsk lovsamling på sundhedsområdet
  (Vælg: Sundhedsvæsen) 


  Patienters retsstilling

  Anordning nr. 827 af 30. september 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om patienters retsstilling
  (Vælg: Sundhedsvæsen > Sundhedsvæsenets administration > Sundhedsvæsenet, styrelsen) 8. Sundhedsvæsenet i Grønland
  LOV nr 369 af 06/06/1991 (Sundhedsvæsenet i Grønland)

  Lov om sundhedsvæsenet i Grønland


  Det grønlandske sundhedsvæsen

  Grønlandsk lovsamling på sundhedsområdet


  Patienters retsstilling

  Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling

  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet


 Til top

   
<< Tilbage