Layout
 
A A A

Lovsamling

Patientklagenævnets lovsamling er en samling af de regler, der anvendes ved nævnets vurdering af en klagesag. Lovsamlingen er begrænset til de love, der hyppigst finder anvendelse ved nævnet.

Lovsamlingen bliver løbende opdateret. Brugere er dog velkomne til at rapportere om 'dead links' eller lignende. Kommentarer vedrørende lovsamlingen bedes rettet til [email protected].

Yderligere information om regler indenfor sundhedsområdet kan fås på følgende hjemmesider:

Retsinformation

Sundhedsstyrelsen

 1. Patientombuddets retsgrundlag
  1. 1.1 Patientombuddets forretningsorden
  2. 1.2 Persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Patientombuddets virksomhed
  3. 1.3 Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
 2. Oftest benyttede love i PKN
  1. 2.1 Sundhedsloven
  2. 2.2 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
  3. 2.3 Tvang i psykiatrien
 3. Persongrupper
  1. 3.1 Ambulancebehandlere
  2. 3.2 Apotekere
  3. 3.3 Apoteksansatte farmaceuter
  4. 3.4 Apoteksmedhjælpere
  5. 3.5 Bandagister
  6. 3.6 Bioanalytikere
  7. 3.7 Farmaceutstuderende
  8. 3.8 Farmakonomer
  9. 3.9 Fodterapeuter
  10. 3.10 Grønlandske tandplejere
  11. 3.11 Jordemødre
  12. 3.12 Kliniske diætister
  13. 3.13 Kliniske tandteknikere
  14. 3.14 Kiropraktorer
  15. 3.15 Læger
  16. 3.16 Optikere
  17. 3.17 Psykologer
  18. 3.18 Radiografer
  19. 3.19 Social- og sundhedsassistenter
  20. 3.20 Specialtandlæger
  21. 3.21 Sygeplejersker
  22. 3.22 Tandlæger
  23. 3.23 Tandplejere
  24. 3.24 Terapiassistenter (fysio- og ergoterapeuter)
 4. Diverse
  1. 4.1 Forvaltningsloven
  2. 4.2 Offentlighedsloven
  3. 4.3 Persondataloven
  4. 4.4 Patientsikkerhed
  5. 4.5 Ordination og håndtering af lægemidler
  6. 4.6 Forældreansvar
  7. 4.7 Sundhedsvæsenet på Færøerne
  8. 4.8 Sundhedsvæsenet i Grønland
 5. Historiske - For øvrige historiske love mv., henvises til punkt 1-4.
  1. 5.1 Centralstyrelsesloven
  2. 5.2 Patienters retsstilling
  3. 5.3 Patientforsikringen
  4. 5.4 Personoplysninger
  5. 5.5 Tvang i psykiatrien
  6. 5.6 Tvang i psykiatrien
  7. 5.7 Ambulancebehandlere
  8. 5.8 Bandagister
  9. 5.9 Fodterapeuter
  10. 5.10 Jordemødre
  11. 5.11 Kiropraktorer
  12. 5.12 Kliniske diætister
  13. 5.13 Kliniske tandteknikere
  14. 5.14 Læger
  15. 5.15 Optikere
  16. 5.16 Radiografer
  17. 5.17 Sygeplejersker
  18. 5.18 Tandlæger
  19. 5.19 Tandplejere


 Til top

   
<< Tilbage