Layout
 
A A A

Tandlæger

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17/12/2008 (Tandlæger)


Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 368 af 20. juli 1978 om begrænsning i tandlægers virksomhedsområde.

Journalføring


Bekendtgørelse nr 1373 af 12. dec. 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)


Kommunal tandpleje

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 07/02/2008 af Sundhedsloven om kommunaltandpleje, afsnit IX kapitel 37.

Bekendtgørelse nr 727 af 15. juni 2007 om tandpleje

Sundhedsstyrelsens retningslinier af 29. marts 2001 for kommunal og amtskommunal tandpleje.
 

Væsentlige love, bekendtgørelser mv. som er ophævet

Lov nr 276 af 26. maj 1976 om tandlæger.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 2. oktober 1996 om tandlægers anvendelse af tandklinikassistenter som medhjælp ved instrumentel behandling.
 
Journalføring:
Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser,  historisk pr. 1. jannar 2004.

Vejledning nr. 144 af 27. november 2003 om tandlægers journalføring.

Vejledning nr. 15155 af 25. juli 1977 for tandlægers journalføring, historisk pr. 27. november 2003.

Kommunal og amtskommunal tandpleje:
Lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. december 2003 om tandpleje

Bekendtgørelse nr. 1073 af 11. december 2003 om tandpleje

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 559 af 3. december 1979 om tandlægers ret til iværksættelse af generel analgesi


 Til top

   
<< Tilbage