Layout
 
A A A

Sygeplejersker

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

LOV nr 451 af 22/05/2006 (Sygeplejersker)


Journalføring

Vejledning nr. 9229 af 29. april 2005 om sygeplejefaglige optegnelser.

I lovgivningen er der ikke fastsat regler, der pålægger sygeplejefagligt personale en pligt til at føre journal.
Pligten til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, der gælder for alt sygeplejefagligt personale, forudsætter imidlertid efter Sundhedsstyrelsens opfattelse ordnede optegnelser af planlagt og udført sygepleje.


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. som er ophævet

Bekendtgørelse af lov nr. 759 af 14. november 1990 om sygeplejersker


 Til top

   
<< Tilbage