Layout
 
A A A

Kliniske tandteknikere

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

LOV nr 451 af 22/05/2006 (Kliniske tandteknikere)


Bekendtgørelse nr 352 af 16. maj 2001 om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde.


Journalføring

Lov nr 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, afsnit I kapitel 6. 

Bekendtgørelse nr 1373 af 12. dec. 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007
 
Lov nr 100 af 14. maj 1979 om kliniske tandteknikere.  

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981 om kliniske tandteknikeres pligt til at føre ordnede optegnelser.

Vejledende retningslinier nr 15370 af 10. november 1981  for kliniske tandteknikeres journalføring.


 Til top

   
<< Tilbage