Layout
 
A A A

Kiropraktorer

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

LOV nr 451 af 22/05/2006 (Kiropraktorer)


Journalføring

Lov nr 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, afsnit I kapitel 6. 

Bekendtgørelse nr 1373 af 12. dec. 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007

Lov nr 415 af 6. juni 1991 om kiropraktorer m.v..

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 770 af 26. november 1991 om kiropraktorers pligt til at føre ordnede optegnelser.


 Til top

   
<< Tilbage