Layout
 
A A A

Jordmødre

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

LOV nr 451 af 22/05/2006 (Jordmødre)


Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 149 af 8. august 2001 om jordemødre.


Journalføring


Lov nr 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, afsnit I kapitel 6. 

Bekendtgørelse nr 1373 af 12. dec. 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. som er ophævet
 
Lov nr 671 af 13. december 1978 om jordemødre.

Bekendtgørelse nr 715 af 4. juli 2005 om jordemødres pligt til at føre ordnede optegnelser.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 151 af 8 august 2001 om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv.

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 150 af 8. august 2001 om jordemødres pligt til at føre ordnede optegnelser.

 


 Til top

   
<< Tilbage