Layout
 
A A A

Farmaceutstuderende

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
(uddannelsesbekendtgørelsen)

BEK nr 338 af 06/05/2004 (Farmaceutstuderende)

Lov nr. 657 af 28. juli 1995 om apotekervirksomhed med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1215 af 7. december 2005 om apoteker og apotekspersonale.


 Til top

   
<< Tilbage